New Connect

Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 12.09.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany członków organów Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Członkowie organów Emitenta złożyli zawiadomienia o dokonanych przez podmiot blisko związany następujących transakcjach zawartych w dniu 05.09.2012 r.
Transakcja nabycia 1000 akcji Emitenta po cenie 900 zł za każdą akcję w dniu 05.09.2012 r. poza rynkiem regulowanym.
Transakcja nabycia 500 akcji Emitenta po cenie 900 zł za każdą akcję w dniu 05.09.2012 r. poza rynkiem regulowanym.
Łącznie podmiot blisko związany z członkami Rady Nadzorczej, którzy złożyli zawiadomienia nabył 1.500 akcji Emitenta.