New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 11.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia wszystkich członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

W dniu 08.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej – odpłatnej umowy pożyczki zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał zbycia 1600 akcji Emitenta. Osoby obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku prawnego wynikający z umowy pożyczki.