New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 19.11.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

W dniu 09.11.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej – umowy sprzedaży zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał nabycia 422.947 akcji Emitenta w cenie 6,65 zł za każdą akcję.