New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 06.05.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło:

i) sześć zawiadomień złożonych przez wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji nabycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z Członkami organów Emitenta,

Zgodnie z treścią złożonych przez Członków organów Emitenta zawiadomień podmiot blisko z nimi związany w rozumienia art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie w dniu 25.04.2013r. nabył poza obrotem zorganizowanym w drodze umowy cywilnoprawnej 185.000 akcji Emitenta w cenie 1,49 zł za każdą akcje.

ii) jedno zawiadomienie jednego z Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji zbycia akcji Emitenta przez podmiot blisko związany z tym Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Zgodnie z treścią złożonego przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta zawiadomienia podmiot blisko z nimi związany w rozumienia art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie w dniu 25.04.2013r. zbył poza obrotem zorganizowanym w drodze umowy cywilnoprawnej 185.000 akcji Emitenta w cenie 1,49 zł za każdą akcje.