New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.06.2013 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia czterech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz członka Zarządu Emitenta złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w okresie od dnia 22.05.2013 r. do dnia 28.05.2013 r. dokonał łącznie zakupu 6.291 szt. akcji Emitenta w ramach obrotu zorganizowanego na rynku NewConnect z czego podmiot blisko związany:
1) w dniu 22.05.2013 r. zakupił 334 szt. akcji po cenie 1,69 zł każda
2) w dniu 23.05.2013 r. zakupił 400 szt. akcji po cenie 1,82 zł każda
3) w dniu 24.05.2013 r. zakupił 1.157 szt. akcji po cenie 1,69 zł każda
4) w dniu 27.05.2013 r. zakupił 4.200 szt. akcji po cenie 1,76 zł każda
5) w dniu 28.05.2013 r. zakupił 200 szt. akcji po cenie 1,84 zł każda