New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP Energy S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.01.2014 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia złożone przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmioty blisko związane tych Członków Rady oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Emitent informuje, że troje Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członek Zarządu Emitenta powiadomiło o nabyciu przez podmiot blisko z nimi związany w dniu 13.01.2014r. łącznie 14.016.659 akcji Emitenta w drodze umowy pożyczki akcji zawartej poza zorganizowanym obrotem.

a ponadto:

Czworo Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członek Zarządu Emitenta powiadomiło o zbyciu przez podmiot blisko z nimi związany w dniu 13.01.2014r. 4.827.159 akcji Emitenta w drodze umowy pożyczki akcji zawartej poza zorganizowanym obrotem.

Czworo Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członek Zarządu Emitenta powiadomiło o zbyciu przez podmiot blisko z nimi związany w dniu 13.01.2014r. 4.890.000 akcji Emitenta w drodze umowy pożyczki akcji zawartej poza zorganizowanym obrotem.

Pięcioro Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członek Zarządu Emitenta powiadomiło o zbyciu przez podmiot blisko z nimi związany w dniu 13.01.2014r. 3.050.000 akcji Emitenta w drodze umowy pożyczki akcji zawartej poza zorganizowanym obrotem.

oraz

Czworo Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członek Zarządu Emitenta powiadomiło o zbyciu przez podmiot blisko z nimi związany w dniu 13.01.2014r. 1.249.500 akcji Emitenta w drodze umowy pożyczki akcji zawartej poza zorganizowanym obrotem.