New Connect

Zawiadomienia członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18.07.2013 r. do siedziby spółki wpłynęło łącznie pięć zawiadomień złożonych przez Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcjach dokonanych przez podmiot blisko związany tych Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

Zgodnie z treścią otrzymanych przez Emitenta zawiadomień podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta:
– w dniu 27.06.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego w ASO NewConnect 7.185 akcji w cenie 1,62 zł za każdą akcję, oraz
– w dniu 17.07.2013r. nabył w ramach obrotu zorganizowanego w ASO NewConnect 10.000 akcji w cenie 1,55 zł za każdą akcję
Łącznie podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w okresie od dnia 27.06.2013r. do dnia 17.07.2013r. nabył 17.185 akcji Emitenta w cenach od 1,55 zł do 1,62 zł.