New Connect

Zawiadomienia członków rady nadzorczej oraz zarządu

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 31.10.2012 r. do siedziby spółki wpłynęły zawiadomienia trzech członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.

W dniu 25.10.2012 r. podmiot blisko związany Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu w ramach umowy cywilnoprawnej – odpłatnej umowy pożyczki zawartej poza rynkiem regulowanym dokonał nabycia 800.000 akcji Emitenta. Osoby obowiązane nie podały ceny transakcji ze względu na charakter stosunku prawnego wynikający z umowy pożyczki.