New Connect

Zawiadomienie akcjonariusza o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów.