New Connect

Zawiadomienie Członka Zarządu złożone w trybie art. 160 ustawy o obrocie.

Zarząd spółki ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie złożone przez Członka Zarządu Emitenta w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie o transakcji dokonanej przez podmiot blisko związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie.
Zawiadomienie zostało złożone przez Prezesa Zarządu Spółki w związku z transakcją nabycia przez Spółkę akcji własnych z dnia 12.02.2014 r.
Zgodnie z treścią otrzymanego przez Spółkę podmiot blisko związany Prezesa Zarządu tj. Elkop Energy S.A. nabyło w dniu 12.02.2014 r. akcje własne w ilości 689.000 za cenę 1,77 zł za każdą akcje.