New Connect

Zbycie oraz pośrednie zbycie akcji Spółki

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 03.12.2012r. do spółki wpłynęły zawiadomienia o zbyciu akcji Emitenta przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz pośrednim zbyciu akcji Emitenta przez Pana Mariusza Patrowicza i Pana Damiana Patrowicza.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: