New Connect

ZISZCZENIE SIĘ WARUNKU UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POWIĄZANEJ

 

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent”, „G-ENERGY”, „Spółka”) w nawiązaniu do RB ESPI 9/2016 w związku z raportami nr 5/2016 z dnia 17 marca 2016 oraz korekty raportu z dnia 21 marca 2016 r. (RB EBI 7/2016), a także (RB EBI 13/2016) z dnia 10 czerwca 2016 r., dotyczącego umowy zbycia udziałów w spółce działającej pod firmą Bio Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Policach (Bio Technology) dalej zwanych udziałami informuje, że w dniu wczorajszym otrzymał pozostałą należność za sprzedaż ww. udziałów. Tym samy ziścił się warunek w postaci rozliczenia ceny wynikające z zawartej Umowy sprzedaży udziałów.