New Connect

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta

Zarząd Elkop Energy S.A. siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 01.02.2013 r. do spółki wpłynęło zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Elkop Energy S.A. w Płocku z dnia 01.02.2013 r. złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie przez FON S.A. w Płocku.

Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Załączniki: