New Connect

Zmiana terminu publikacji Raportu okresowego za III kwartał 2022 roku

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2022 z dnia 31.01.2022 r. niniejszym informuje, o zmianie terminu publikacji Raportu za III kwartał 2022 roku.

 

Raport i Sprawozdanie finansowe za III kwartał 2022 roku zostaną opublikowane w dniu 14 listopada 2022 r.

Pierwotny termin podany w raporcie EBI nr 1/2022 to 04 listopada 2022 roku.

Pozostałe terminy i informacje wskazane w raporcie bieżącym EBI nr 1/2022 nie ulegają na dzień dzisiejszy zmianie.

 

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.