New Connect

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.

Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie w nawiązaniu do raportu EBI nr 1/2018 z dnia 29.01.2018 r.  informuje, o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok.
Raport roczny za 2017 rok zostanie opublikowany w dniu 30 maja 2018 r.

Pierwotny termin podany w raporcie EBI 1/2018 to 25 maja 2018 roku.