New Connect

Zmiana terminu publikacji raportu rocznego

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do treści raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. informuje, że niniejszym Emitent dokonuje zmiany terminu publikacji raportu rocznego.

Zgodnie z treścią raportu nr 5/2014 z dnia 16.01.2014 r. publikacja raportu rocznego Emitenta planowana była na dzień 20.03.2014 r.

Zarząd Emitenta informuję, że nowa datą publikacji raportu rocznego będzie dzień 11.02.2014 roku (wtorek).