New Connect

Zmiana zamiarów głównego akcjonariusza Emitenta oraz propozycja odkupu akcji.

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 06.02.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia: złożone w trybie art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie o zmianie zamiarów akcjonariusza Emitenta złożone przez spółkę DAMF Invest S.A. w Płocku oraz zawiadomienia Pana Damiana Patrowicz i Pana Mariusza Patrowicz.

DAMF Invest S.A. w Płocku poinformowała, że przewiduje w najbliższym czasie zbycie wszystkich posiadanych akcji Spółki na rzecz Inwestorów, którzy będą rozwijać działalność oraz projekty w których posiadaniu jest Emitent.
Zmiana zamiarów podyktowana jest przedłużającymi się procesami legislacyjnymi oraz niekorzystnymi planowanymi zmianami ustaw dotyczącymi przyszłości rynku odnawialnych źródeł energii w stosunku do strategii grupy DAMF INVEST SA. Jednocześnie została złożona przez DAMF INVEST S.A. propozycja odkupu akcji po cenie 2,16 zł – szczegóły w zawiadomieniu DAMF INVEST S.A.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyły stosowne zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 5 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o zmianie zamiarów akcjonariusza Emitenta.

Załączniki: