New Connect

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, iż w dniu 14.01.2014 r. do spółki wpłynęło 4 zawiadomienia: złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie o zbyciu akcji Emitenta złożone przez spółki:
1) ATLANTIS S.A. w Płocku, 2) ELKOP S.A. w Chorzowie, 3) FON S.A. w Płocku 4) Investment Friends Capital S.A. w Płocku, o zbyciu akcji Emitenta oraz o jednoczesnej zmianie stanu posiadania akcji ELKOP ENERGY S.A. w Płocku

Pełna treść zawiadomień stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki: