New Connect

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 15.01.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu łącznie 14.304.067 akcji Emitenta.
Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyły zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta wobec zwiększenia zaangażowania w Spółkę przez DAMF Ivest S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: