New Connect

Zmiany w akcjonariacie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 13.02.2014 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia złożone w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy o ofercie. Spółka DAMF Invest S.A. w Płocku poinformowała o zbyciu akcji Emitenta.
Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyły zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie o pośrednim zbyciu akcji Emitenta wobec zmniejszenia zaangażowania w Spółkę przez DAMF Invest S.A. w Płocku

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: