New Connect

Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd ELKOP ENERGY S.A. z siedzibą w Płocku informuje, Rada Nadzorcza Spółki, w dniu 14.02.2014 r. w związku ze złożeniem rezygnacji przez obecnego Prezesa Zarządu, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 16/2014 z dnia 12.02.2014 r. dokonała wyboru Pana Grzegorza Figurskiego na stanowisko Prezesa Zarządu.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje życiorys zawodowy Pana Grzegorza Figurskiego.

Załączniki: